راهنمای آزمون نقد هنری

لطفا جهت پیش آزمون نقد هنری، به راهنمای تصویری توجه فرمایید.

این آزمون تخصصی می باشد و برای کارشناس امور هنری و هنرمند برگزار شده است و برای بقیه تاثیری ندارد.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما بخوانید