اطلاعیه دیپلماسی فرهنگی

در حال حاضر آزمون نقد هنری برگزار می گردد به زودی پیش آزمون دیپلماسی فرهنگی اطلاع رسانی می شود.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما بخوانید