اطلاعیه در خصوص فراموشی و یا فعال نبودن کد کاربری و رمز ورود به آزمون

همکاران گرامی که کد کاربری و یا رمز عبور خود را فراموش کرده اند , ویا فعال نمی باشد لطفا  به آدرس support@farhangmail.ir نامه ای فرستاده و مشخصات خود را شامل نام ونام خانوادگی و کد ملی را فرستاده و ذکر نمایند که کد کاربری و رمز عبور خود را فراموش کرد ه اند و یا فعال نمی باشد به آنان از طریق ایمیل پاسخ داده می شود.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما بخوانید