اصول و مبانی مدیریت و سازمان (جلسه اول تا دهم)

قابل توجه همکاران گرامی، دوره اصول و مبانی مدیریت و سازمان فقط برای رشته های شغلی: رئیس دفتر، مسئول دفتر و منشی قابل محاسبه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما بخوانید