آموزش مجازی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آموزش‌ ضمن خدمت

33 استان به همراه ستاد

تعداد ثبت نام کنندگان

7

دروه آموزشی

116

ساعت آموزش کاربردی

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره مجازی اصول و مبانی ارتباطات فرهنگی

ثبت نام!
keyboard_arrow_up